Założenie Ludowego Klubu Sportowego „Gryf”

Pierwsze logo klubu Gryf Chronów

7 sierpnia 2005r. w Chronowie z inicjatywy mieszkańców oraz sołtysa Tadeusza Kozioł założono Ludowy Klub Sportowy „Gryf”. Działalność klubu jest możliwa dzięki utworzonemu obiektowi sportowemu, który powstał na zakupionym od ks. Kanonika Jana Malisza gruncie, który posłużył jako teren pod boisko sportowe. Pierwsze prace przy zagospodarowaniu terenu polegały na wykonaniu prac ziemnych kształtujących płytę boiska jak również wykonaniu […]

Czytaj dalej...