Staraniem sołectwa Chronów, Gmina Nowy Wiśnicz wykonała chodnik w najbardziej newralgicznym miejscu czyli przy szkole w Chronowie.

Chodnik w tym miejscu, czyli na odcinku ok. 52 mb w ciągu drogi Chronów-Krasna Góra niewątpliwie wpływa na bezpieczeństwo najmłodszych mieszkańców Chronowa. Inwestycję sfinansowała Gmina Nowy Wiśnicz w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017 oraz z Funduszu Sołeckiego sołectwa Chronów.  Wartość robót wyniosła 58 826,41 zł.