Chronów otrzymał wyróżnienie w konkursie „Niezwykła Małopolska Wieś 2018” w kategorii Piękna Małopolska Wieś. O udział w konkursie starali się Burmistrz Nowego Wiśnicza – Małgorzata Więckowska oraz Sołtys – Tadeusz Kozioł.

piękna-wies

Konkurs organizowany jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w celu zachęcenia społeczności lokalnych do aktywnego działania na rzecz podniesienia atrakcyjności małopolskiej wsi i poprawy życia jej mieszkańców. W konkursie mogą brać udział sołectwa i mieszkańcy, prężnie działający na terenie swoich miejscowości, dbający o estetykę i ochronę dziedzictwa kulturowego, integrujący lokalne społeczeństwo.

Zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Małopolskiego nagroda dla Chronowa wynosi 20 000,00 zł.