W 2007 roku w Chronowie utworzono „Komitet Odnowy Zabytkowego Kościoła pw. Ducha Świętego w Chronowie”. Przewodniczącym komitetu został p. Tadeusz Kozioł.

W przeciągu niespełna 10 lat, staraniem komitetu został wykonany generalny remont kościoła. Wykonano m.in.:

 • podbicie / rekonstrukcję fundamentów;
 • wypoziomowanie kościoła;
 • wymianę belek konstrukcyjnych;
 • przebudowę wieży;
 • wzmocnienie konstrukcji dachu;
 • wymianę pokrycia dachowego gontem łupanym;
 • odgromienie;
 • wymianę poszycia ścian;
 • wymianę/renowację stolarki okiennej i drzwiowej;
 • renowację ołtarza głównego;
 • renowację polichromii;
 • renowację drogi procesyjnej;
 • remont generalny kaplicy Kozickich;
 • generalny remont drewnianej dzwonnicy;
 • wymianę ogrodzenia kościoła oraz dwóch parkingów (dolny i górny);
 • odwodnienie kościoła.

Wszelkie prace możliwe były dzięki środkom zewnętrznym pozyskanym przez Gminę Nowy Wiśnicz oraz Sołectwo Chronowa.