Ważne daty historyczne

  •  27 czerwca 1902 we Lwowie zatwierdzono statut Ochotniczej Straży Pożarnej.
  • 4 grudnia 1910 w -domu Adama Łuckiego powstało towarzystwo Ochotniczej Straży Pożarnej w Chronowie.
  • Lata 60 XX w. – budowa obecnej remizy.
  • Rok 2002 – otrzymanie sztandaru.
  • Rok 2010 – obchody 100-tnej rocznicy powstania.

Ostatnie inwestycje

  • Rok 2010 – zakup samochodu pożarniczego marki Mercedes Benz.
  • Rok 2010 – zakup motopompy.

Poza ratowaniem życia i mienia mieszkańców strażacy biorą czynny udział w uroczystościach  zarówno kościelnych jak i państwowych są także współorganizatorami  imprez rozrywkowych.

Obchody 100-tnej rocznicy powstania OSP:

11 lipca 2010 roku odbyły się uroczystości z okazji setnej rocznicy funkcjonowania OSP w Chronowie. Obchody rozpoczęły się przemarszem pododdziałów do kościoła parafialnego w Chronowie gdzie została odprawiona msza święta w intencji druhów. Po niej nastąpiło poświęcenie nowego samochodu pożarniczego oraz figury św. Floriana wręczenie odznaczeń, przemówienia. Uroczystości zakończyły się spotkaniem okolicznościowym  zaproszonych gości  druhów i mieszkańców w remizie OSP w Chronowie.