W 2007 roku zrodziła się w Chronowie idea powstania towarzystwa jego miłośników. Stowarzyszenie to postawiło przed sobą ważne zadania i cele do wykonania.

Są to miedzy innymi:

  • Upowszechnienie wiedzy o Chronowie i okolicach
  • Pielęgnowanie tradycji
  • Opieka nad zabytkami wsi
  • Działalność kulturalna, rekreacyjna, sportowa
  • Dbanie o stan ekologii, ochrona środowiska
  • Umacnianie między mieszkańcami Chronowa więzi obywatelskich i rozbudzenie wśród nich zainteresowania życiem, wyglądem oraz rozwojem miejscowości.

Stowarzyszenie czynnie wspomaga remont zabytkowego kościoła parafialnego – współorganizuje imprezy, z których dochód przeznaczony jest na remont, członkowie sprzedają cegiełki, zbierają datki, pracują w Komitecie Remontowym.