Staraniem sołtysa Tadeusza Kozioł wykonano regulację potoku Borowianka, która miała na celu stabilizację skarpy, na której znajduje się zabytkowy kościół pw. Ducha Świętego w Chronowie.

Wykonane prace były niezbędne celem zapobiegnięcia podmywania a w konsekwencji osuwania się terenu, na którym stoi najpiękniejszy zabytek Chronowa.

umocnienie