Jedynym łącznikiem przeszłości z teraźniejszością, jak pisze Stanisław Nabielec, jest stary bo liczący ponad 300 lat kościółek. Wiadomo też o dwóch wcześniejszych kościołach.

XVII WIECZNY KOŚCIÓŁ PW. DUCHA ŚW.
XVII WIECZNY KOŚCIÓŁ PW. DUCHA ŚW.

Pierwszy z nich miał spłonąć, a drugi uległ naturalnemu zniszczeniu. Zatem samo rodzi się pytanie – kto i kiedy zapoczątkował budowę pierwszej świątyni na terenie Chronowa, a tym samym fundował parafię? Aby na nie odpowiedzieć należy zagłębić się w relację z kościołem staro-wiśnickim a wspomnianym rodem Gryfitów, który w XIV wieku utracił łączność z tym ośrodkiem administracyjno- parafialnym. Gryfici pozostający w Chronowie odczuli potrzebę wybudowania własnego kościoła a miało to miejsce w latach 1375-1397r

Przy kościele w latach  od 1638  do 1790 funkcjonował przytułek na którym pieczę miało Bractwo Świętego Ducha a jego dobroczyńcą i prawdopodobnie fundatorem był Jan Chronowski. Główne zadanie przytułku to opieka nad chorymi i ubogimi

Nieznane są jednak powody jego likwidacji podobnie nie wiemy też w jakich okolicznościach wygasła działalność samego Bractwa Świętego Ducha .

Obecna świątynia wzniesiona została w 1685 roku, a konsekrowana była 2 lata później przez biskupa Mikołaja Oborskiego. Świątynia ma konstrukcję zrębową i jest pokryta gontem.  Na przestrzeni wieków kościółek przechodził wiele prac remontowo-budowlanych oraz szereg zabiegów renowacyjno-konserwatorskich. Podczas jednego z takich remontów „zniknęła” oddzielna wieża, zaś jej baniasty kształt zastąpiła neogotycka iglica. We wnętrzu świątyni widzimy trzy nawy,
z których jedna jest o sklepieniu kolebkowym prostym z Chrystusem ukrzyżowanym w tęczy, a nad ołtarzami bocznymi umiejscowiony jest strop prosty w części północnej znajduje się zakrystia a od wschodniej umiejscowiona została kaplica ogrójcowa Ściany kościoła zdobione są polichromią. W ołtarzu głównym znajduje się obraz Zesłania Ducha świętego, natomiast ołtarze boczne ozdabiają po lewej stronie wizerunek Matki Bożej Nieustającej Pomocy, a po prawej Serca Jezusowego.

szlak

Wyposażenie

Wyposażenie kościoła obejmuje min. prospekt organowy, feretrony, konfesjonał i chrzcielnicę.
Na szczególną uwagę zasługuje obraz feretronowy przedstawiający męczeńską śmierć Kryspiana i Kryspina pochodzący prawdopodobnie XVI wieku. Obecnie jednak ze względów bezpieczeństwa przechowywany jest w Muzeum Diecezjalnym w Tarnowie. Spośród przedmiotów użytku liturgicznego niestety nie zachowały się zabytki. Jest to niewątpliwie wynikiem dokonywanych kradzieży mających miejsce w 1799 roku i 1933 roku. Na uwagę również zasługuje plac przykościelny, Kaplica Kozickich oraz dzwonnica.

Nadmienić należy, ze wraz z kościołem stanowią one kompleks wpisany do rejestru zabytków.

Odnawiamy kościół

W roku 2008 rozpoczęto kompleksowy remont zabytkowego kościoła pw. Ducha Świętego
w Chronowie. Podjęte prace mają na celu przywrócić świątyni dawny blask oraz zabezpieczyć jej konstrukcję i wnętrze przed warunkami atmosferycznymi i upływem czasu w ramach tych działań wykonano:

 • 2008 – remont konstrukcji dachu świątyni zmiana kształtu więźby zgodnie z jej prawdopodobnym pierwowzorem;
 • 2009 – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, impregnacja, zwiększenie odporności ogniowej;
 • 2010 – nowe pokrycie zewnętrzne drewniane, dach świątyni pokryto nowym gontem, całkowita wymiana fundamentów kościoła, gruntowny remont dzwonnicy, nowe ogrodzenie, nową drogę procesyjną, budowa parkingów, renowacja obrazu zesłania Ducha św. w ołtarzu głównym, zabezpieczenie antywłamaniowe oraz instalacja systemu ostrzegania pożarowego;
 • 2011     –  trwa renowacja polichromii w prezbiterium kościoła;

Wykonane jak i obecne prace remontowe są możliwe dzięki instytucjom i osobom zaangażowanym w odnowę tego obiektu sakralnego są to min.:

Instytucje:

 • Urząd Marszałkowski w Krakowie
 • Urząd Ochrony zabytków w Krakowie
 • Konserwator Zabytków Kraków / Tarnów
 • Starostwo Powiatowe w Bochni
 • Urząd Miejski w Nowym Wiśniczu
 • Komitet Odnowy kościoła
 • Towarzystwo Miłośników Chronowa

 Osoby:

 • Proboszcz Parafii Chronów – ks. Jan Malisz
 • Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Wiśnicz
 • Przewodniczący Rady Sołeckiej w Chronowie P. Tadeusz Kozioł
 • Mieszkańcy wsi Chronów