1. Obok starego drewnianego kościoła w Chronowie znajduje się drewniana kapliczka św. Jana Nepomucena konstrukcji słupowej, oszalowana, kryta blachą. Została zbudowana prawdopodobnie w połowie XIX wieku z fundacji parafian obok pobliskiego mostu, a pod koniec XX wieku przeniesiona na obecne miejsce. Wewnątrz umieszczona jest rzeźba ludowa św. Jana Nepomucena z XIX wieku.
 2. Obok bramy prowadzącej na plac kościelny przy starym, drewnianym kościele w Chronowie umieszczona jest figura Chrystusa Frasobliwego. Została ona wykonana w 1997 roku w PLSP w Nowym Wiśniczu. Jej fundatorami są parafianie.
 3. W 1998 roku z fundacji parafian na placu obok kościoła w Chronowie została ustawiona figura Matki Bożej Niepokalanie Poczętej. Figurę umieszczono na czworokątnym, betonowym cokole i przykryto daszkiem zwieńczonym metalowym krzyżem.
 4. Po przeniesieniu cmentarza w Chronowie na nowe miejsce około 1850 roku na starym cmentarzu ustawiono upamiętniający go krzyż.
 5. W 1919 roku w Chronowie – Dworzysku obok Stachoniówki wzniesiono figurę – posąg Serca Jezusa z fundacji dokonanej prawdopodobnie w 1898 roku przez Józefa i Annę Stachoniów. Wykonawcą figury byl Wojciech Samek. Posąg Serca Jezusa ustawiony jest na czworobocznym, ogzymsowanym postumencie z niszą, w której ustawiona jest figurka św. Józefa z Dzieciątkiem a na figurze znajdują się płaskorzeźby: śś. Anny, Stanisława Bp.
 6. W Chronowie na działce p. Niemcowej prawdopodobnie w 1931 roku (jak wynika z napisu na cokole figury) wzniesiono kamienną figurę Matki Bożej Bolesnej z fundacji Jakuba i Marii Nabielców. Została ona wykonana prawdopodobnie przez rzeźbiarza Karola Hukana. Kamienny posąg Matki Bożej Bolesnej ustawiono na czworobocznym, uskokowym, ogzymsowanym postumencie z płaskorzeźbami: Świętej Rodziny, św. Franciszka i św. Jakuba. Posąg Matki Bożej osłonięty jest blaszanym zadaszeniem.
 7. W 2005 roku w Chronowie na działce nr 26 Andrzej Bereta wybudował kapliczkę ze sztuczną grotą na czworobocznym postumencie, w której została umieszczona figura Matki Bożej.
 8. W Chronowie – Łopusznej Górze na działce rodziny Lisów znajduje się krzyż ustawiony na początku XX wieku z fundacji Franciszka i Wiktorii Zygmuntów. Na krzyżu zawieszony jest metalowy wizerunek Chrystusa, osłonięty ozdobną blachą. Krzyż otoczony jest drewnianym płotem.
 9. W Chronowie – Łopuszna Góra na parceli Bakalarzów znajduje się kapliczka murowana w kształcie słupa wzniesiona w 1878 roku z fundacji Marcina i Wiktorii Bakalarzów. Czworoboczna kapliczka jest ogzymsowana, posiada dwuspadowy dach pokryty blachą. W znajdującej się pośrodku słupa wnęce umieszczono rzeźbę Chrystusa Frasobliwego wykonaną prawdopodobnie w II połowie XIX wieku przez nieznanego rzeźbiarza ludowego z Leksandrowej. W 2008 roku rzeźba została przekazana do Liceum Plastycznego celem wykonania z niej kopii. We wnęce znajdującej się u góry umieszczono gipsową figurkę Matki Bożej. Dach kapliczki wieńczy metalowy krzyżyk.

 10. W Chronowie – Stawy na posesji Ryszarda Sułka znajduje się krzyż drewniany. Został wzniesiony na pięćsetną rocznicę pogromu Krzyżaków pod Grunwaldem – Bogu na chwałę – potomnym ku pamięci. W 1980 roku wymieniono drzewo krzyża. Pozostałe elementy przeniesiono ze starego krzyża
 11. Na działce Gutów, na starej lipie zawieszona jest  kapliczka szafkowa ufundowana przez Józefa i Julię Kosowskich na początku XX wieku. Znajdującą się w niej ludową rzeźbę Najświętszej Maiyi Panny Wniebowziętej wykonał rzeźbiarz z Leksandrowej.
 12. W Chronowie – Łopusznej na działce Dziada znajduje się figura Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej. Umieszczona na czworobocznym uskokowym postumencie ze sztucznego kamienia, na którym znajdują się płaskorzeźby: Matki Bożej Różańcowej, śś. Józefa i Jana Nepomucena. Figura osłonięta jest blaszanym daszkiem, który wieńczy metalowy krzyżyk.
 13. Krzyż na posesji Stanisława Puta. Został wzniesiony na początku XX wieku z fundacji Jakuba i Marii Turków. W 1974 roku krzyż został przesunięty.
 14. Na parceli rodziny Możdżeniów stoi metalowa figura krzyża. Metalowy krzyż umieszczony jest na betonowym postumencie z wnęką, w której znajduje się gipsowa figurka Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej. Krzyż otoczony jest metalowym płotkiem. Krzyż został wzniesiony po 1945 roku z fundacji Walentego Możdżenia.