Pamiątka Grunwaldu  w Chronowie 

Chronów- Stawy na posesji Ryszarda Sułka znajduje się krzyż drewniany. Został wzniesiony na pięćsetną rocznicę pogromu krzyżaków pod Grunwaldem – Bogu na chwalę – potomnym ku pamięci W 1980 roku wymieniono drzewo krzyża. Pozostałe elementy przeniesiono ze starego krzyża.

W roku 2010 dokonano kolejnej wymiany  krzyża.  W obecności  władz samorządowych, kościoła i mieszkańców został on  poświęcony.