Pierwsze logo klubu Gryf Chronów7 sierpnia 2005r. w Chronowie z inicjatywy mieszkańców oraz sołtysa Tadeusza Kozioł założono Ludowy Klub Sportowy „Gryf”.

Działalność klubu jest możliwa dzięki utworzonemu obiektowi sportowemu, który powstał na zakupionym od ks. Kanonika Jana Malisza gruncie, który posłużył jako teren pod boisko sportowe. Pierwsze prace przy zagospodarowaniu terenu polegały na wykonaniu prac ziemnych kształtujących płytę boiska jak również wykonaniu projektu i budowie zaplecza sportowego przy staraniom mieszkańców Chronowa w tym m.in. sołtysa Tadeusza Kozioł, Janusza Wąsa, Sławomira Grabarza, którzy finansowo lub poprzez bezinteresowną pracę przyczynili się do realizacji tego przedsięwzięcia.